A reformáció 500 évének emléknapja Jászberényben

2017-10-26 10:53:35

 

 

A városháza díszterme adott méltó környezetet október 12-én a reformáció 500. évének ünnepléséhez Jászberényben. A konferencia fő gondolata a felekezeti súrlódásoktól a megbékélésig szólt. A Jász Múzeum és a Jászberényi Református Egyházközség közös rendezvényén sokan voltak jelen, berényi és jászkiséri reformátusok, lelkészek, a tudomány emberei, és a város, a Jászság vezető személyiségei, valamint olyan keresztyén emberek, akiknek fontos a magyar történelem e jeles eseménye.


A konferencia résztvevőit köszöntötte Szabó Tamás polgármester, Pócs János, a Jászág országgyűlési képviselője és Bertalan János jászkapitány. A megnyitó alkalmával prof. Dr. Kocsev Miklóst, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja gondolatait hallhattuk.  Ő Istennel való kapcsolatunkról beszélt. Azt is kifejtette, csak akkor van jövőnk, ha a megbékélés megtörténik Isten és az ember, valamint ember és ember között egyaránt. A világvallások megbékélése ma is aktuális kérdés. Kisebb közösségekben azonban a felekezetek közötti a megbékélés élő gyakorlat. Ma az egyházak nyitottak, s a felekezetek közötti együttlét, az együttműködés számos jó példáját lehet sorolni.


A megnyitót hat előadás követte, mely a reformáció igényéről és megvalósulásáról is szólt. A katolikus egyház megreformálása volt 500 évvel ezelőtt a legfőbb törekvés a keresztények számára Európában. Sok évtizedes mozgalmak vezettek odáig, hogy a Reformáció eredményeként egy másik egyházat alapítottak, mely szintén Krisztus szent egyháza.


alt


Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének igazgatója arról beszélt, hogy a reformáció megjelenése Magyarországon gazdasági és politikai is kérdés volt a XVI. században. Az európai társadalmak ekkor mély válságban voltak. A könyvnyomtatás feltalálása az információk gyors áramlását tette lehetővé. Amerika felfedezésével kinyílt a világ Európa népei számára. Nyilvánvalóvá vált, hogy a katolikus egyháznak meg kell újulnia.  Luther Márton a vallási tan reformációját követelte és hirdette.  Tanításai iránt a papok hazánkban nyitottak voltak. Megújult egyházat akartak a papok, mert a válságban lévő társadalom számára új utat szerettek volna mutatni.  Az egyház megújulása a papság felelőssége volt. Hazánkban vallásos mozgalmak indultak, mert súlyos kérdés volt a papok házassága, a gyermekek sorsa és a vagyonuk öröklése. Luthert – az első volt, aki megnősülhetett hivatalosan is - sokan követték. A reformáció hazánkban ebben a válságos időben – a török uralom alatt – az Istenhez való megtérés útja is volt. Az embereknek vigaszt adott 150 éven át.


Horváth Gergő, a Jász-Nagy-Szolnok Megyei Levéltár levéltárosa a Reformáció a Jászságban való megjelenését foglalta össze. Egy prédikátor neve 1660-ból ismert. Ecsedi János Jászberényben működött ekkor. 1699-ben 40 református család élt a városban. Jászkisér teljes lakossága áttért a református vallásra, s azóta is  a katolikus Jászságban e két településen van református gyülekezet. Nem volt egyszerű „küzdelem” a reformátusok számára, hogy vallásukat gyakorolhassák, hiszen a többségi társadalom nem nézte ezt jó szemmel. A jászberényiek templomát többször lerombolták. A hitélet azonban fontos volt számukra mindenkorban. Volt, hogy a Debreceni Kollégiumból jöttek ide diákok prédikálni. Hosszas küzdelem volt az is, hogy templomot építhessenek. 


Dr. Farkas Kristóf Vince történész, muzeológus a jászberényi református templom építésének körülményeiről is szólt. A jászok nagy kincse, a Lehel kürtje ábrázolása elsőként a reformátusok pecsétjén jelent meg. Ez 1642-ből ismert, s ma a Jász Múzeum állandó kiállításában látható. Sok más tárgy is van a reformátusoktól a gyűjteményben,  kenyérosztó tányér, boros kehely, ón kanna, ezüst tányér is, melyeket kivetítőn láthatta is a közönség. Jászberény 1740-es térképén pedig már ott van a reformátusok templomának tornya is. Az előadó sorolta, milyen nehézségek árán tudtak templomot építeni, hiszen a többségi társadalom nem segítette ebbéli törekvésüket. Az elsőt 1639-ben emelték, majd később is, de ezek elpusztultak a török időkben. 1784-ben végül ismét építhettek, majd 1863-ban tornyot is emelhettek a templom mellé. Mai formájában 1900-től ismerjük a reformátusok templomát.  


Metykó Béla helytörténeti kutató Kazinczy Ferenc és Jászberény kapcsolatáról beszélt. 1785-ben Magyarországon ún. vegyes iskolák jöttek létre, ahol a katolikus és a protestáns gyerekeket együtt oktatták a világi tudományokra. Ekkor Kazinczy Ferenc volt a Jászkun Kerületek oktatási ügyeinek felügyelője. Ilyen vegyes iskola Jászberényben 1787-ben már volt. Kazinczy Ferenc személyesen is járt itt ezt ellenőrizni. Sajnos II. József halála után a vegyes iskolákat megszüntették.


Dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete ügyvivője szociológusként jött Jászberénybe, hogy a reformáció 500 éves ünnepségén a magyarországi vallásos ifjúsági mozgalmakról szóljon. Ő az országos szervezetek munkáját kutatta, főként az 1900-as évektől. Számos ilyen szervezet volt református, de evangélikus ifjak számára is. Református teológusok hozták létre a Soli Deo Glória református diák mozgalmat, melynek nagyon jelentős volt a hatása is az 1930-as évektől. Örömmel hallhattuk, hogy a rendszerváltás után ezek közül több szervezet is újjáéledt, újraalakult, az ifjúság jobbítása érdekében.


A konferencia zárásában dr. Novák István címzetes kanonok, a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Iskola igazgatója kapott szót. Az elmúlt 500 év vallási küzdelmeit összefoglalva a mai kor kihívásairól is szólt. A terrorizmus, a migráció, a szekularizmus próbára teszik a mai embereket, hívőket és nem hívőket egyaránt. Azonban az ökomenikus mozgalmak szerepe sem elhanyagolható, mert az egyházak közötti együttműködés minden korban eredményeket hozhat, emelte ki.


A konferencia méltó zárása a református templomban volt, ahol Mező István református lelkipásztor tartotta az istentisztelet. Az emlékezés szelleméhez illően a szertatáson áldást mondott Szántó József apát plébános, a berényi katolikus közösség vezetője.


Kiss Erika


Hír megosztása