Százévesnek lenni is gyönyörűség – Ünnepelt a jászberényi főiskola

2017-10-24 17:25:17

 

 

Szombaton, október 14-én délelőtt a Tanítóképző szűkebb és tágabb környéke is tele volt autóval. Főként idősebb, ünneplőbe öltözött emberek igyekeztek a Rákóczi úton, s léptek be az iskola nagy kapuján. A Képző fennállásának 100. évfordulóját ünnepeltük. Nagy idő ez egy ember életében, de egy intézményében is. A Képzőt 1917. október 11-én gróf Apponyi Albert akkori vallási és közoktatási miniszter – és Jászberény országgyűlési képviselője – támogatásával alapította a korabeli magyar kormány. Magyar Királyi Állami Líceum és Tanítóképző Intézet volt a neve.


A jászberényiek igénye volt, hogy a leányok középfokú oktatására is legyen lehetőség helyben, hiszen a fiúk egy remek gimnáziumban tanulhattak. Ezt szorgalmazta a helyi elit, s Apponyi is támogatta a javaslatot. Hogy hol csúszott el az ügy nem tudni, de a Képzőbe csak fiúk járhattak egészen 1945-ig. A lányok csak utána kaptak lehetőséget. A magas szintű középfokú oktatáshoz azonban nem fért kétség sosem. Az élet pedig nem állt meg, a felsőfokú tanítóképzés 1959-től vált valóra, s azóta is alakult, változott, ahogy a társadalmi igények, elvárások és lehetőségek is változtak. Ma már könyvtárosok, óvodapedagógusok, művelődésszervezők, szociálpedagógusok is kapnak egyetemi diplomát a tanítók mellett Jászberényben. A felsőoktatásban bekövetkezett újabb átalakításokat követően pedig 2016 nyarától az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusaként létezik az immár százéves intézmény.


Az évforduló nagy ünnepség keretében zajlott. A „Képezde” 1930-ban felépült épülete bizony szűknek bizonyult, mert sok vendég érkezett. A mai gyerekek kis műsorral köszöntötték a vendégsereget, megmutatva hogyan tudnak verselni, énekelni, egy előadás során egymásra is figyelni.
 

alt


Dr. Varró Bernadett főigazgató köszöntő beszédében elmondta, hogy a jászberényi tanítói oklevél igen jó ajánló volt az elmúlt 100 esztendő során. A diákok ezreiből komoly, nagy tudású embereket indítottak útra, pályakezdőket segítettek kis települések iskoláiban. Máig igyekeznek, hogy a pedagógus pálya értékeit, szépségeit és a korszerű tudást átadják a hallgatók számára. A társadalom változásaihoz mindig alkalmazkodtak, ez is a megmaradás egyik fontos része volt, ahogy az innováció is. Az eltelt 100 esztendő alatt a Jászság szellemi központjává vált a képző és Jászberény is. Az összefogás, az elszánt munkatársi gárda mindig legyőzte a nehézségeket. A tudományos munkában is kivették a részüket az egykori és a mai tanárok egyaránt. Ma a tudás társadalmának részesei vagyunk, itt Jászberényben is. Az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) egyik karaként a tudományos kötelezettségek is fontosak a jászberényi campus dolgozó és hallgatói számára. Ma korszerű ismeretet, gyakorlatorientált oktatást igyekeznek megvalósítani – hallottuk a főigazgató ünnepi beszédében.


Dr. Bujdosó Zoltán, az EKE rektor-helyettese is szólt a népes hallgatósághoz, mely a nagytermet és a karzatokat is megtöltötte. Azt mondta el, hogy Jászberény jó hírű intézmény volt minden korban, jól szolgálta a pedagógus utánpótlás nevelését, az Eszterházy Károly Egyetem pedig igyekszik jó gazdájának lenni immár egy éve a jászberényi campusnak. Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője az áldozatos munkát köszönte meg a mai és a korábbi korszak oktatóinak, mert mindig színvonalas munkát végeztek, és sok felkészült tanítót adtak az országnak. Ők pedig az általános iskolákban sok rendes gyereket neveltek.


Az ünnepség azért is volt nagyon fontos, mert ezen alkalommal adták át az egykoron itt végzett pedagógusoknak a díszokleveleket.  A vonatkozó törvények szerint azok a felsőfokú végzettséget szerzett diplomások, tanítók, akik oklevelüket legalább 50 évvel korábban szerezték, díszoklevélre jogosultak. A fokozatok a következők: 50 év után arany, 60 év után gyémánt, 65 év után vas, 70 év után rubin és 75 év után gránit diplomát vehet át a jelölt.  A 100 éves jubileumon Jászberényben arany, gyémánt, vas és rubin diplomák átadására került sor.  


Arany diplomát hatan vehettek át. Köztük olyan is, aki itt a közelben, a Jászság valamely iskolájában tanította a gyermekeket írni, olvasni. A Gyémánt diplomát is hatan kaphatták meg. Közöttük három tanító nénire sokan emlékezhetnek a berényiek közül is. Csillik Józsefné, Petrányi Miklósné és Telek Béláné munkássága városunkban zajlott, és sokan nekik köszönhetik az írás-olvasás tudományának elsajátítását. Csillik Józsefné 35 évig a porteleki iskola tanítónője volt.


Vas diplomát ketten kaptak, a Gledura házaspár. Dr. Gledura Lajos nyugalmazott főiskolai tanár itt kezdte tanulmányait, majd 1959-től a Gyakorló Iskolában tanított, 1978-ban egyetemi végzettséget is szerzett, tanszékvezető volt 1975-től, és egy időszakban, 1985-től 10 éven át, főigazgató-helyettes is. Sajnos a közelmúltban elhunyt, így az ő elismerését felesége vehette át.  Dr. Gledura Lajosné 1952-ben kapott tanítói képesítést, 1959-től nemcsak a képző gyakorlóiskolájában nevelt és oktatott, de a főiskola hallgatóinak gyakorlati képzésével is foglalkozott. Ízig-vérig kutató, kísérletező pedagógus. Számos pedagógiai kísérletbe kapcsolódott be: integrált anyanyelvi nevelés, a lemaradó tanulók felzárkóztatása, gondolkodás és kreativitás fejlesztése területén.


Rubin diplomát kaphatott Dudás Zoltán, akik 1947-ben kapta meg népiskolai tanítói oklevelét Jászberényben, majd később tanári képesítést is szerzett. Eredményes munkássága nagy része a Dunántúlhoz kötődött.


A Díszoklevelek átadásával azonban nem ért véget az ünnepség, mert a főiskola egyik jeles tanára, Réz Lóránt zongoraművész játékát is hallhatta a népes közönség. Majd Buschmann Éva (szintén egy régi diákja a Képzőnek) beszámolt arról, hogyan is készült el a 100 éves intézmény jubileumi évkönyve, melyet e jeles nap alkalmából átvehettek azok, akik írtak is a kötetbe emlékeikről. A zsongó, zsibongó épületben pedig sokan bolyongtak ide-oda, keresték egykori társaikat, hogy a viszontlátás örömét emlékeik felelevenítésével tetézzék, s átbeszéljék ki hova került, hol dolgozott, mit csinált. Az öregdiák-találkozó miatt is boldogsággal teli nap volt ez sokak számára Jászberényben.


Kiss Erika


Hír megosztása